header

De Ploech, Ede

+31(0)6 514 821 00

info@de-ploech.nl

Ondernemen en op eigen benen

 

Naast individuele begeleiding en training voert de De Ploech projecten uit op het gebied van participatie en integratie.

 

 

Project Participatieplekken Ede

Voor de gemeente Ede voerde De Ploech het project Participatieplekken uit. Edenaren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen binnen dit project begeleid vrijwilligerswerk. De doelgroep vindt niet zelf de weg naar vrijwilligerswerk vanwege taalachterstand of psychische/lichamelijke klachten. Terwijl ook deze groep mensen graag meedoet naar eigen vermogen, zoals meehelpen bij een buurtcentrum, in de ouderenzorg of bij een sportclub. Ze hebben gewoon iets meer tijd nodig om te leren hoe je zelfstandig een vrijwillig klusje kunt doen. Met veel voldoening heb ik bijzondere matches tot stand gebracht, ook dat is ontmoeting tot stand brengen. En nu is de werkwijze opgenomen binnen de gemeente Ede.

 

 

Project Arbeidstoeleiding Vluchtelingen in Ede

Samen met Remedia en Broosz voert De Ploech trajecten uit in Ede waarin kansrijke vluchtelingen begeleid worden in hun zoektocht naar werk. Deze doelgroep wil graag meedoen op de arbeidsmarkt, ze hebben in het land van herkomst de nodige opleiding genoten en werkervaring opgedaan. Daar willen ze hier mee aan de slag en dan zijn er de nodige hobbels te nemen. Op gebied van taal en netwerk, maar ook bij het zoeken naar de juiste aansluiting: wat kan ik met mijn opleiding en ervaring in Nederland wel en niet gaan doen.

Binnen de trajecten wordt gestreefd naar snelle taalontwikkeling en het leren kennen van de arbeidsmarkt middels werkervaringsplaatsen. Waar mogelijk en nodig wordt een opleiding ingezet met als doel toeleiding naar betaald werk. Gebruik maken van de kwaliteiten waarmee de vluchtelingen in Nederland komen is het uitgangspunt van dit project.