header

De Ploech, Ede

+31(0)6 514 821 00

info@de-ploech.nl

Presentatie- en werknemersvaardigheden staan centraal

 

 

De Ploech voert trainingen op maat uit voor migranten. Deze trainingen kunnen een onderdeel zijn van een leerwerktraject, waarbij de training de voorbereiding is op het uitvoeren van vooraf vastgestelde werkzaamheden. In de training wordt dan aandacht gegeven aan de inhoudelijke voorbereiding op de werkzaamheden, naast het ontwikkelen van de eigen presentatie- en werknemersvaardigheden.

Vanwege de aandacht voor de taal, is het verstandig om speciaal voor deze doelgroep een training in te zetten in plaats van nieuwe Nederlanders in te laten stromen in bestaande sollicitatietrainingen. Door deze vorm krijgen de deelnemers een groeiend zelfvertrouwen en werkt het als empowerment.

 

De Ploech ontwikkelt de trainingen in nauw overleg met de opdrachtgever. Helderheid over doel van de training èn over de methode is daarin essentieel, net zoals creatief aanpassen aan het niveau en de mogelijkheden van de doelgroep. 

 

Ambassadeursproject

Zo heeft De Ploech in opdracht van Stichting Voorwerk in Ede de training ontwikkeld en uitgevoerd voor het Ambassadeursproject. De deelnemers aan dit project (de ambassadeurs inburgering) waren nieuwe Nederlanders, die hun inburgeringsdiploma hebben gehaald en in het project op huisbezoek gingen om potentiele inburgeraars te motiveren. In de training hebben de ambassadeurs geleerd om zichzelf professioneel te presenteren en om inburgeraars te interviewen. Daarnaast waren ook samenwerken en communicatie belangrijke onderdelen. In de eerste helft van het project gingen de ambassadeurs op huisbezoek, in de tweede helft werd met ieder individueel verder gekeken naar mogelijkheden voor opleiding of (betaald) werk.