header

De Ploech, Ede

+31(0)6 514 821 00

info@de-ploech.nl

Aandacht voor taalniveau en leermogelijkheden

 

 

De Ploech begeleidt migranten en nieuwe Nederlanders individueel, waarbij participatie in de samenleving en/of op de arbeidsmarkt centraal staat. Door de begeleiding krijgt de nieuwe Nederlander zicht op de eigen kwaliteiten en mogelijkheden wat opleiding en/of werk betreft. Samen met de betrokkene wordt in kaart gebracht via welke weg dat te bereiken is.

De Ploech werkt vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwe Nederlander en helpt hem/haar om zich bewust te worden van de eigen kracht.

Daarbij is er aandacht voor de beheersing van het Nederlands en het verbeteren daarvan.

 

Afhankelijk van de situatie van de nieuwe Nederlander en afhankelijk van de opdracht biedt De Ploech:

 

Vinden en behouden van een baan

Naast oriëntatie op de arbeidsmarkt leert de nieuwe Nederlander om zich goed te presenteren bij het solliciteren. Zo nodig legt De Ploech zelf de eerste contacten met potentiele werkgevers. Als de betrokkene werk heeft gevonden, biedt De Ploech begeleiding tijdens de eerste periode. Hierin is veel aandacht voor communicatie op de werkvloer en samenwerken met collega's en leidinggevende.

 

Zoeken naar een vakopleiding

Afhankelijk van de leermogelijkheden wordt met de nieuwe Nederlander meegezocht naar een passende en haalbare vakopleiding. Zo nodig wordt hij/zij begeleid bij het regelen van (studie)financiering.

 

Duale trajecten

Voor nieuwe Nederlanders die nog niet lang in Nederland zijn worden duale trajecten ingezet. Dat wil zeggen: naast inburgeringslessen of taallessen oriënteert de nieuwe Nederlander zich op de eigen wensen en mogelijkheden wat opleiding en/of werk betreft. Met de betrokkene wordt dan bijvoorbeeld eerst een stageplaats gezocht om ervaring op te doen. Of er wordt  gezocht naar een (leer)werkplek, waar hij of zij kan instromen na of tijdens de inburgering.